קביעת נקודת איזון תפעולית

השימוש הנפוץ ביותר בכלי תכנון זה הוא עבור ניתוח כדאיות השקעות, ניתוח כדאיות השקת מוצרים חדשים, קביעת מחירים או מציאת נקודה גבולית שאותה צריך לעבור.

נקודת האיזון התפעולית היא רמת התפוקה שבה ההכנסות מהמכירות מכסות את ההוצאות הקבועות של החברה - נקודה שבה אפס רווחים ואפס הפסדים. מתחת לנקודת האיזון החברה מפסידה, ומעליה - החברה מתחילה להרוויח. המושג "נקודת איזון" נובע מעצם קיומן של הוצאות קבועות, שהן סעיף ההוצאות של החברה שאינן תלויות בהיקף הפעילות שלה. מכאן שבשלבים הראשונים לקיומה של חברה או של פרויקט, ההכנסות מהמכירות של החברה לא מניבות רווח אלא רק מכסות הוצאות קבועות.

הוצאות של כל עסק מורכבות מהוצאות משתנות - שינוי ביחס ישר לשינוי בתפוקה (שכר עבודה של פועלי הייצור, הוצאות לאנרגיה הקשורות ישירות לתהליך הייצור, הוצאות הובלה ומשלוח של מוצרי החברה, עלויות חומרי גלם לייצור וכדומה), ומהוצאות קבועות - שאינן משתנות עם השינוי בתפוקה (שכר המנהלים, הוצאות על הבניין ועל המשרדים, פחת מכונות הייצור, אגרות ומיסים, ריבית והוצאות מימון).

המחשבון המוצג כאן מיועד בעיקר למציאת נקודת האיזון, ופחות לשאר הניתוחים שהכלי מאפשר לבצע (כדאיות השקעות, כדאיות השקת מוצרים חדשים, קביעת מחירים וכדומה).

מגבלות השיטה

ניתוח נקודת האיזון הוא כלי נפוץ ויעיל ביותר לתכנון רווחים, ויחד עם זאת יש לשיטה זו מגבלות בסיסיות שצריך לקחת אותן בחשבון בעת ביצוע הניתוח:

  • הכלי נועד לנתח רווחים לטווח קצר בלבד (ניתוח רווחיות לטווח הארוך דורש שימוש בכלי היוון).
  • הכלי מניח שלחברה יש מוצר אחד. אם יש יותר ממוצר אחד, הכלי שימושי אך ורק אם אפשר לפזר את ההוצאות הקבועות בין קווי הייצור, בהתאם לחלקם היחסי בהוצאות הקבועות.
  • מודל זה נועד לנתח מצבים שבהם הביקוש למוצרים של החברה אינו מוגבל, ושקיים קשר לינארי בין הכמות המיוצרת ובין המחיר ליחידה - המחיר ליחידה קבוע, וכך גם ההוצאה ליחידה.
  • לעיתים קרובות, המחיר ליחידה יורד כאשר התפוקה גדלה. ייתכן כי ההוצאות המשתנות יקטנו כתוצאה מהתייעלות עם הרחבת הייצור, או יגדלו כאשר החברה מגיעה לגבול יכולתה מבחינת נפח הייצור. לצורך ניתוח מצבים "לא לינאריים" מהסוג הזה, משתמשים בגישה הלא לינארית לצורך קביעת נקודת האיזון. גישה זו תוצג באתר בעתיד.

חייג 053-933-99-59 כדי לקבל הצעת מחיר עבור ייעוץ כלכלי, ייזום וליווי מהלכי שיפור, הקטנת עלויות והתייעלות, בקרה תקציבית, ניהול כספים.

ההכנסה המתאימה לנקודת האיזון בש"ח (TRBE):
0.00 ש״ח
הדפס
דן פישר - ייעוץ כלכלי בענף המזון. 053-933-99-59